Wiedza
i doświadczenie to podstawa

Nowoczesne rozwiązania to nasza codzienność

Nowoczesny sprzęt

Pozawal sprostać każdemu wyzwaniu.

Realizacje

Kontrakty zrealizowane 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi zrealizowanymi kontraktami.

Gmina Miasto Szczecin
- Przebudowa Nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj (konsorcjum z firmą MEGA S.A z Gdyni)

Powiat Gryfiński
- Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami

Urząd Morski w Szczecinie
- - Roboty budowlane na polu refulacyjnym D
- Modernizacja obwałowań kwatery północnej i południowej pola refulacyjnego Mańków

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
- Rozbudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie

Nadleśnictwo Leśny Dwór
- Budowa dwóch punktów czerpania wody

Gmina Gryfino
- Przebudowa dróg gminnych w m. Czepino, gmina Gryfino

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2017 - 2020 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie - Rejon Lipiany (droga nr 23, nr 26, nr 31)
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Czaplinek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Gmina Okonek
- - Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz opisu rozbiórki dla kładki w m. Lubnica
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz programu naprawczego wraz z niezbędnymi rysunkami dla mostu w m. Okonek, ul. 1 Maja
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz programu naprawczego wraz z niezbędnymi rysunkami dla mostu w m. Okonek, ul. Kowalska

Przebudowa Nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj
(konsorcjum z firmą MEGA S.A z Gdyni)

Serwis Maszyn i Urządzeń Budowlanych

Serwis Maszyn i Urządzeń Budowlanych

Serwis Maszyn i Urządzeń Budowlanych

Serwis Maszyn i Urządzeń Budowlanych
Kontrakty zrealizowane 2016 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 122+995 w miejscowości Mirosławiec

Gmina Gryfino
- Rozbiórka istniejącego pustostanu wraz z budową parkingu przy ulicy 1 Maja 10 w Gryfinie

Zarząd Powiatu w Gryfinie
- Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Przebudowa przepustu w ciągu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Budowa przepustu w miejscowości Mołstowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 w km 22+775
- Budowa przepustu w ciągu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte

AARSLEFF Sp. z o.o.
- Roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża w Darłowie etap. II

Gmina Okonek
- Odbudowa mostu Nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl

Nadleśnictwo Gryfino
- Rozbiórka obiektów budowlanych

Urząd Morski w Szczecinie
- Prace konserwacyjno – remontowe na polu refulacyjnym Dębina
- Prace konserwacyjno remontowe urządzeń pól refulacyjnych Mańków i D

Kontrakty zrealizowane 2015 r.


Urząd Morski w Szczecinie
- Wykonanie robót melioracyjnych na polu refulacyjnym Mańków

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie
- Roboty remontowe - wały nad strugą Karnice w km lewy 0+000-0+780, prawy 0+000-0+600
- Wał Sławociesze nad rz. Płonią w km 0+000-0+370 – wyrównanie i wzmocnienie korony wału

AARSLEFF Sp. z o.o.
- Roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża w Darłowie etap. I
- Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim

Gmina Mielno
- Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
- Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 - 7+573

Mars Finance 1Sp. z o.o.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i remontu uszkodzonych nabrzeży (Radomskiego i Wrocławskiego) posadowionych na terenie Wyspy Górnej Okrętowej w Szczecinie

Urząd Gminy Stargard Szczeciński
- Wykonanie remontu mostu przez rzekę małą Inę w miejscowości Witkowo

Kontrakty zrealizowane 2014 r.


Nadleśnictwo Sulechów
Budowa otwartego zbiornika wodnego wielofunkcyjnego nr 31 w leśnictwie Sycowice

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
- Zbiornik retencyjny „Witków”, próg wodny o wysokości piętrzenia do 0,9 m w km 12 + 464 rzeki Iławka
- Rzeka Lubsza – remont i przywrócenie stabilności skarp. Usuwanie skutków powodzi 2013. Gubin
- Zbiornik w Małomicach - mała retencja

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu
- Remont nawierzchni nabrzeża portowego MP. 39 i 83

Urząd Morski w Szczecinie
- Wykonanie prac konserwacyjnych elementów wyposażenia Falochronów Kanału Piastowskiego
- Odmulenie rowów odpływowych pól refulacyjnych Mańków i D
- Remont urządzeń pola refulacyjnego Dębina

Nadleśnictwo Bytnica
- Remont rowu pomiędzy Łąkami Dobrosułowskimi a Jeziorem Środkowym wraz z wykonaniem i odtworzeniem budowli retencyjnych.

JW. 5308 – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
- Remont nabrzeży w Punkcie Bazowania w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie Nadleśnictwo Sulechów

Kontrakty zrealizowane 2013 r.


Ośrodek Transportu Drogowego w Świebodzinie
Odbudowa stawu nr 7 z obiektami towarzyszącymi w tym doprowadzalnikiem, odłówką oraz budynkiem rybaczówki

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie
- Rzeka Płonia - remont ubezpieczenia prawego brzegu

MAKRO-BUD
- Remont częściowy nadbudowy nabrzeża Odra Stare w Stoczni Południe S.C. w Szczecinie

SOTEX PUH Sp.zo.o.
- Budowa placu manewrowego i wykonanie podbudowy pod halę magazynową w Szczecinie

Gmina Siemyśl
- Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w m. Charzyno

Gmina Międzyrzecz
- Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.: Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
- Remont sceny w amfiteatrze Szczecin - Żydowce

Gmina Dygowo
- Renowacja stawu w Czerninie i Dygowie

Nadleśnictwo Sulechów
- Przebudowa dwóch istniejących punktów czerpania wody na zbiorniki wielofunkcyjne wraz z dojazdami i placami manewrowymi

Urząd Morski w Szczecinie
- Remont obwałowań pola Mańków
- Konserwacja obwałowań pola D
- Konserwacja obwałowań pola refulacyjnego D w Świnoujściu - Karsiborze
- Remont obwałowań północnej kwatery pola refulacyjnego Mańków

Nadleśnictwo Wałcz
- Podniesienie poziomu wody na obszarze bagiennym celem utworzenia zbiornika retencyjnego - leśnictwo Brody, leśnictwo Iłowiec

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu
- Remont nawierzchni nabrzeża w Świnoujściu MP. 35

Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych DRENBUD
- Kompleksowe wykonanie zbiornika kompensacyjnego dla płazów i gadów nr. 10 na odcinku autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie
- Wał przeciwpowodziowy nad Odrą Zachodnią - wykonanie naprawy wału przeciwpowodziowego wraz z remontem drogi na koronie wału i pokładu przejazdu przez Śluzę Berlińską Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie

Kontrakty zrealizowane 2012 r.


Urząd Morski w Szczecinie
- Konserwacja i remont pola refulacyjnego Dębina
- Usunięcie zniszczonych elementów umocnień oraz innych obiektów z plaż pomiędzy Międzyzdrojami a Mrzeżynem
- Remont pola refulacyjnego Dębina
- Konserwacja ostrogi palisadowej w Świnoujściu
- Remont części obwałowania pola D w trybie awaryjnym

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
- Wykonanie placu rekreacyjnego przy ul. Drwali w Szczecinie

Budimex S.A.
- Wał prawy nad rzeką Chełszczącą

PUH "SANUS"
- Roboty remontowo - konserwacyjne w Porcie Wojennym w Świnoujściu. Nabrzeże Wschodnie Półwyspu Kosa oraz Nabrzeże Południowe i Wschodnie Basenu Zimowego
- Remont drogi pożarowej w rezerwacie Olszanka
- Budowa Portu Jachtowego w miejscowości Wapnica

PRM "MOSTAR"
- Roboty czerpalne w basenie Kolejowym w m. Stepnica

Energopol-Szczecin S.A.
- Remont obiektów hydrotechnicznych portu rybackiego w Lubinie


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie
- Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kołczewo - Chynowo nad Kanałem Kołczewo C
- Odbudowa wału przeciwpowodziowego Zastań nad rzeką Dziwną

Kontrakty zrealizowane 2011 r.


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie
- Roboty konserwacyjne Kanał Uniemyśl
- Roboty konserwacyjne Kanał Warnołęka
- Roboty konserwacyjne Rzeka Bukowa
- Kanał Klępino 3,8km - konserwacja
- Roboty konserwacyjne na Kanale Banie - Parnica rozmiar 5,0 km

Urząd Morski w Szczecinie
- Konserwacja urządzeń pola refulacyjnego Mańków

Alpinur P.P. i H. Sp.z o.o.
- Budowa pomostu rekreacyjnego, przebudowa części komunikacji, częściowa rekultywacja terenu wraz z darniowaniem skarp stawu w Chojnicach

Kontrakty zrealizowane 2010 r.


Urząd Morski w Szczecinie
- Odbudowa wału ziemnego osadnika kwatery południowej i wału zewnętrznego kwatery północnej pola refulacyjnego D w Świnoujściu – Karsiborzu