Wiedza
i doświadczenie to podstawa

Nowoczesne rozwiązania to nasza codzienność

Nowoczesny sprzęt

Pozawal sprostać każdemu wyzwaniu.

Budownictwo inżynieryjne

Ten sektor działalności ma przed sobą ogromne perspektywy. Wykonujemy kontrakty nietypowe i wymagające, w tym:

- regulujemy i umacniamy rzeki, budujemy wały przeciwpowodziowe, tamy, śluzy, kanały, jazy i stopnie wodne oraz zbiorniki.

- wykonujemy roboty pogłębiarskie, falochrony, pirsy, nabrzeża, mola, doki, mariny jachtowe z pełną infrastrukturą, baseny portowe, przystanie, opaski brzegowe, ostrogi.